Rikskriminalpolisen                                                              

hälsar er välkomna till                                

Svenska Polishundmästerskapen 2005

 

 

                            

 

 

Polishunden är idag en ovärderlig samarbetspartner och har under åren utvecklats till ett utmärkt verktyg i polisarbetet. Polishunden kan bland annat användas för skyddsuppgifter, spårning i terräng och även som kriminalsökhund.

 

Polishund-SM är ett bra tillfälle att visa vad våra polishundar kan åstadkomma. Tävlingarna är även ett välkommet och återkommande arrangemang som ger

våra hundförare möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

 

Den svenska polisens centrala hundverksamhet bedrivs i regi av Rikskriminalpolisen och är sedan något år koncentrerad till Karlsborg vid Vättern. Rikskriminalpolisen ansvarar för att bedriva grundutbildning av nya hundförare, metodutveckling, övergripande hundanskaffning, internationell samverkan samt utfärdar föreskrifter och bedriver tillsyn av hundverksamheten i landet.

 

Polishund-SM 2005 arrangeras av Rikskriminalpolisens hundenhet med utmärkt hjälp av bland andra Svenska Brukshundklubben.

 

 

Varmt välkomna till Karlsborg för några härliga dagar i polishundens tecken!

 

Therese Mattsson

Rikskriminalchef