Resultat Skyddshundsklass

Totalt efter samtliga dagar

Förarnas namn redovisas inte enl. PUL

Placering Poäng Startnummer Hund Polisdistrikt
1 1254 14 Lei-Ann´s Ville Stockholms län
2 1181,5 8 Köttorps Faxe Kronobergs län
3 1158,75 24 Spex Blekinge län
4 113,75 5 Blackneck´s Garbo Skåne län
5 1135,75 10 Lei-Ann´s Sally Östergötlands län
6 1106,5 20 Foggens Napoleon Jämtlands län
7 1063,5 13 Metod´s Chivas Södermanlands län
8 1056,25 30 Blackneck´s Indra Västra Götalands län
9 1047,75 31 Lindemans Azco Stockholms län
10 1038,5 27 Team´s Kenzo Skåne län
11 1013 9 Lindjax Arkas Västmanlands län
12 980,25 28 Wilse´s Yoker Östergötlands län
13 959,75 16 Blackneck´s Warro Uppsala län
14 946,5 26 Lei-Ann´s Zeke Västmanlands län
15 944,25 15 Slagbultens Albin Byrsk Stockholms län
16 933,5 2 Passat´s Viggo Västra Götalands län
17 927 19 Divagårdens Aztro Stockholms län
18 926 17 Kustmarkens Fighter Stockholms län
19 886 23 Hassemans Skarp Södermanlands län
20 873,5 33 Budskärs Dino Stockholms län
21 846 22 Turbaz Fado Uppsala län
22 842,25 6 Ratsumestrain Buli Stockholms län
23 840,75 4 Gorms Troll Uppsala län
24 793 1 Karmanjakas Beowulf Gotlands län
25 702,25 11 Salta killens Äskil Uppsala län
26 527 18 Qurare Bosco Skåne län
27 517,75 3 Roselholf Leon Jämtlands län
28 489,5 25 Simlund Isa Dalarnas län
29 484 7 Sajkes Ville Stockholms län
30 445 21 Lei-Ann´s Trouble Västra Götalands län
31 340,5 29 Wiggo Uppsala län
32 252 12 Ullhedens Fox Jämtlands län

 

Totalresultat efter lördagens tävlingar

Förarnas namn redovisas inte enl. PUL

Plac Startnr Hund Polisdistrikt Platsliggning Lydnad 1 Lydnad 2 Personsök Sakstövn Spår Totalt
1 14 Lei-Ann´s Ville Stockholms län 50 118,8 109 244 178 240 939,75
2 8 Köttorps Faxe Kronobergs län 50 121,3 124 148 122 330 895,25
3 24 Spex Blekinge län 40 93,25 118 160 137 330 878,25
4 10 Lei-Ann´s Sally Östergötlands län 50 117,3 119,5 168 102 270 826,75
5 20 Foggens Napoleon Jämtlands län 40 87,5 72 235 152 240 826,5
6 27 Team´s Kenzo Skåne län 50 119,5 89,25 176 116 270 820,75
7 30 Blackneck´s Indra Västra Götalands län 40 113,3 85,75 141 139 300 819
8 13 Metod´s Chivas Södermanlands län 50 118 110,3 126 114 300 818,25
9 31 Lindemans Azco Stockholms län 50 113 97,75 116 82 300 758,75
10 28 Wilse´s Yoker Östergötlands län 50 108,5 99 155 0 319,5 732
11 2 Passat´s Viggo Västra Götalands län 50 96,5 123 124 101 229,5 724
12 15 Slagbulten´s Albin Byrsk Stockholms län 0 85 98 116 70 330 699
13 9 Lindjx Arkas Västmanlands län 50 103,5 80,75 132 112 210 688,25
14 19 Divagårdens Aztro Stockholm län 45 115,5 95,25 100 0 330 685,75
15 4 Gorms Troll Uppsala län 50 87,5 101,8 124 0 316,5 679,75
16 23 Hassemans Skarp Södermanlands län 50 86,5 123,3 0 85 330 674,75
17 17 Kustmarkens Fighter Stockholms län 50 87,5 110 0 123 300 670,5
18 26 Lei-Ann´s Zeke Västmanlands län 50 108,5 120,5 200 175 0 654
19 33 Budskärs Dino Stockholms län 50 78 89,75 118 57 240 632,75
20 16 Blackneck´s Warro Uppsala län 50 108 82,75 108 74 210 632,75
21 11 Salta killens Äskil Uppsala län 50 119,5 94,5 0 63 265,5 592,5
22 22 Turbaz Fado Uppsala län 37,5 90 93 0 85 270 575,5
23 1 Karmanjakas Beowul Gotlands län 50 116,5 91,5 0 70 240 568
24 6 Ratsumestrain Buli Stockholms län 0 83 106,8 0 74 297 560,75
25 18 Qurare Bosco Skåne län 50 79,5 67,5 0 0 330 527
26 3 Roselholf Leon Jämtlands län 40 103,3 82,5 176 776 0 517,75
27 25 Simlund Isa Dalarnas län 35 117,3 103,3 120 114 0 489,5
28 7 Sajkes Ville Stockholms län 50 96,5 97,5 0 0 240 484
29 21 Lei-Ann´s Trouble Västra Götalands län 45 110,5 79,5 0 0 210 445
30 29 Wiggo Uppsala län 0 110 96,5 134 0 0 340,5
31 12 Ullhedens Fox Jämtlands län 50 47 49 0 106 0 252

Totalresultat efter torsdag o fredagens tävlingar

Obs! Enskilda resultat för varje moment är ej tillgängliga!

Förarnas namn redovisas inte enl. PUL

Placering Poäng Startnummer Hund Polisdistrikt
1 625,25 8 Köttorps Faxe  Kronobergs län
2 578,25 13 Metod´s Chivas Södermanlands län
3 570,75 5 Blackneck´s Garbo Skåne län
4 556,75 10 Lei-Ann´s Sally Östergötlands län
5 555,75 4 Gorms Troll Uppsala län
6 547,5 17 Kustmarkens Fighter Stockholms län
7 529,5 11 Salta killens Äskil Uppsala län
8 517,75 14 Lei-Ann´s Ville Stockholms län
9 513 15 Slagbultens Albin Byrsk Stockholms län
10 499 2 Passat´s Viggo Västra Götalands län
11 498 1 Karmanjakas Beowulf Gotlands län
12 486,75 6 Ratsumestrain Buli Stockholms län
13 484 7 Sajkes Ville Stockholms län
14 450,75 16 Blackneck´s Warro Uppsala län
15 444,25 9 Lindjx Arkas Västmanlands län
16 427 20 Foggens Napoleon Jämtlands län
17 425 26 Lei-Ann´s Zeke Västmanlands län
18 342 27 Team´s Zeke Skåne län
19 337 24 Spex Blekinge län
20 320 30 Blackneck´s Indra Västra Götalands län
21 313 32 Lei-Ann´s Vipera Gävleborgs län
22 269 25 Simlund Isa Dalarnas län
23 248 31 Lindemans Azco Stockholms län
24 225,75 3 Roselholf Leon Jämtlands län
25 225 33 Budskärs Dino Stockholms län
26 205 28 Wilse´s Yoker Östergötlands län
27 146 12 Ullhedens Fox Jämtlands län
28 145 19 Divagårdens Aztro Stockholms län
29 135 23 Hassemans Skarp Södermanlands län
30 134 29 Wiggo Uppsala län
31 122,5 22 Turbaz Fado Uppsala län
32 50 18 Qurare Bosco Skåne län
33 45 21 Lei-Ann´s Trouble Västra Götalands län